Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chain (เชน) n. vt.
1. โซ่, ผูกมัด, เครื่องผูกมัด, สายนสร้อย, เครื่องพันธนาการ, โซ่ตรวน, ขึงโซ่ขวาง, ล่าม, ลูกโซ่
2. แนวแห่งเหตุผล หลักฐานเหตุการณ์, แนว, ทิว, เทือกเขา
3. จำนวนร้านหลายร้านที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน, ลำดับ, ชุด
4. ทำการรังวัด, ลากโซ่
5. หน่วยวัดระยะ = ๖๖ ฟุต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน