Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


certify (เซอะทีฟ-อิเคท, เซอ-ทิไฟ) vt.
1. รับรองเป็นหลักฐาน, ลงนามเป็นพยาน, สอบ, พิสูจน์ให้เห็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน