Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cent (เซ็นท) n.
1. ร้อยหนึ่ง, หนึ่งในร้อย
2. เหรียญทองแดง ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งในร้อยของเหรียญเงิน, สตางค์, นิดเดียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน