Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


celestial (ซิเลซ-แช็ล) n. adj.
1. ที่อยู่บนฟ้า, ที่มาจากสวรรค์คนจีน
2. เกี่ยวกับเมืองจีน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน