Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cautious adj.
1. ความระวัง, ความรอบคอบ, ระมัดระวัง, เต็มไปด้วยความระมัดระวัง, คำเช่นนี้มักลงเสียงหนักที่พยางค์หน้า -เอียซ, นามของคำที่ลงท้ายด้วย -ious มักลงท้ายด้วย -ity หรือ -ness
2. ตักเตือน, คาดโทษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน