Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


caution (คอ-ฌัน) n. vt.
1. ความระวัง, ความรอบคอบ, ระมัดระวัง
2. ตักเตือน, คาดโทษ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน