Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cause (คอส) n.
1. เหตุ, ก่อ, ทำให้เกิด, เป็นเหตุให้, มูล, ชนวน, สาเหตุ, ต้นเหตุ
2. ความในโรงศาล
3. ความมุ่งหมาย, ความเห็น, ฝ่าย, ข้าง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน