Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


categorical (แคทิกอ-ริแค็ล) adj.
1. ทั้งเพ, เด็ดขาด, ไม่มีข้อไข, เต็มที่, (ปฏิเสธ) โดยสิ้นเชิง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน