Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


catechize (แคท-อิไคส) vt.
1. ซักไซ้ไล่เลียง, ตั้งเป็นคำถามคำตอบ, ปุจฉาวิสัชนา, คำสั่งสอนที่เขียนขึ้นเป็นรูปคำถามคำตอบ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน