Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


catalogue (แคท-อะลอก) n. vt.
1. บัญชีรายชื่อ, สมุดแจ้งรายการสินค้า, บัญชีหนังสือ, ทำบัญชี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน