Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


casual (แคฉ-อวล) adj.
1. โดยบังเอิญ, (การ) จร, ไม่มีกำหนดกฏเกณฑ์แน่นอน, นานๆ ครั้งหนึ่ง
2. ห่างเหิน, เมิน ๆ, ไม่เอาใจใส่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน