Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cartridge paper
1. กระดาษแข็งสำหรับทำปลอกกระสุน สำหรับดาดกำแพง วาดเขียน ปิดรูป พิมพ์ออฟเซ็ท

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน