Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cartographical (คาโทะกาแรฟ-อิแค็ล) adj.
1. เกี่ยวกับการเขียนแผนที่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน