Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


carry (แค-ริ) vt. vi.
1. เข้ายึด
2. ถือ, ชู, ยก, อุ้ม, หาม, หาบ, หอบ, ขน, แบก, หิ้ว
3. ขัด, สะพาย, พก
4. ขนส่ง, บรรทุก
5. ทาน, รับ
6. วางตัว, ปฏิบัติ
7. มีไว้, มีในร้าน
8. เอาไป, พา, นำ
9. โอน
10. ยกยอด, ทด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน