Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


carry through
1. ความประพฤติไม่เหมาะการทำลับๆ ล่อๆปฏิบัติการให้ล่วงไป, ทำไปให้บรรลุผลสำเร็จ, ทำให้ตลอด, ทำตามบริหาร

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน