Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


carrier (แค-เรียะ) n.
1. ดู carry หาม, ผู้ถือ, ผู้ขนส่ง
2. ผู้นำเชื้อโรค, พาหะ
3. ที่วางของท้ายรถจักรยาน
4. เรือบรรทุกเครื่องบิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน