Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


carnation (คาเน-ฌัน) n. adj.
1. สีชมพู, สีเนื้อ, ดอกไม้ชนิดหนึ่งคล้ายดอกยี่โถ มักใช้ปักเสื้อผู้ชาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน