Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


caricature (แค-ริคะเชอะ) n. vt.
1. ภาพล้อบุคคลที่ทำให้ขันโดยการขยายลักษณะบางอย่าง วาดภาพล้อ, ล้อเลียน, เย้ย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน