Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


career man
1. คนที่ทำงานเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาโดยลำดับชั้น เช่น ข้าราชการประจำไม่ใช่คนที่เข้ามาสวมตำแหน่ง โดยได้ทำชื่อเสียงไว้ในทางอื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน