Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


care (แค) n. vi.
1. วิตก, กังวล, ระมัดระวัง, เอาใจใส่, เรื่องที่เอาใจใส่, ประณีต
2. ตระหนี่ถี่ถ้วน
3. ระวังรักษา, ความอารักขา, ความดูแล
4. รัก, ชอบ, อินัง, ยี่หระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน