Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


carcass (คา-คัซ) n.
1. เปลือก, ซากศพ, ซากสัตว์
2. เนื้อสด, เนื้อส่วนกลางที่ไม่มีหัว, เครื่องใน, ซากหรือโครง เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน