Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


car pool
1. ที่รวมรถยนต์สำหรับใช้ร่วมกัน เช่น ใช้ในราชการ, การร่วมกันใช้รถที่สำหรับส่งลูกไปโรงเรียน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน