Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


capture (แคพ-เชอะ) n. vt.
1. จับได้, เข้ายึดได้, สิ่งที่ยึดมาได้, คนที่ล่อมาได้, ขับกุม การจับกุม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน