Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


captain (แคพ-ทิน) n. vt.
1. ร้อยเอกหรือนาวาเอก = Capt.
2. ผู้บังคับการเรือ, ไต้ก๋ง
3. หัวหน้าชุดกีฬา, เป็นหัวหน้า, ผู้นำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน