Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


capitalistic (แคพิแทะลีซ-ทิค) adj.
1. ของคนมั่งมี, ใช้วิธีให้คนมั่งมีลงทุน, แบบนายทุน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน