Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


canto (แคน-โท) n.
1. จังหวะในดนตรี กลอน ฉันท์และกาพย์, ตอนหนึ่งหรือภาคหนึ่งของโคลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน