Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cantilever bridge
1. สะพานซึ่งสร้างโดยวิธีให้น้ำหนักสองข้างเสาคอนกันอยู่เป็นตาเต็ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน