Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


canteen (แค็นทีน-) n.
1. ร้านขายอาหารในโรงทหารหรือโรงเรียน
2. ภาชนะสำหรับหุงต้มในการเดินทาง, กระติกน้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน