Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cannonade (แคนนะเนด-) n. vt. vi.
1. การระดมยิงด้วยปืนใหญ่, ทำให้เป็นนาม แสดง สิ่งที่ทำขึ้น, ระดมยิงด้วยปืนใหญ่
2. เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน