Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


canister (แคนอิซเทอะ) n.
1. หีบหรือกระป๋องสำหรับใส่ใบชากาแฟ, ถ้ำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน