Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


canary (คะแน-ริ) n. adj.
1. มาจากเกาะ, ทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา
2. นกขมิ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน