Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


canal (คะแนล-) n.
1. คลอง, ร่อง, ช่องทาง, หลอด, ขุด (แม่น้ำ) ให้ลึกหรือให้ตรง, ขุดร่อง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน