Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


campaign (แค็มเพน-) n. vi.
1. การรบฤดูหนึ่ง, การต่อสู้, การณรงค์, รบ, ทำกรต่อสู้
2. ทำการต่อสู้
3. ทำการโฆษณาเพื่อต่อสู้, การเผยแพร่, การโฆษณา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน