Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cameo (แคม-อิโอ) n.
1. รูปสลักเล็ก ๆ สำหรับทำแหวน หรือห้อยคอ, ตรา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน