Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cam (แค็ม) n.
1. ลูกเบี้ยว, เครื่องที่ทำให้การหมุนเวียนกลายเป็นการเคลื่นนไหวอย่างอื่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน