Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


callow (แคล-โล) adj.
1. ขนยังไม่ขี้น, ยังหนุ่มยังไม่พ้นจากผ้าอ้อม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน