Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


calices (แคล-อิซีส) p.
1. ดู calix ถ้วย, สิ่งใด ๆ ที่มีลักษณะเหมือนถ้วย, กระเปาะ, ขั้วดอกไม้

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน