Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


calculi (แคล-คิวไล) p.
1. นิ่ว
2. วิธีคำนวณจำนวนหนึ่งจำนวนใดโดยสมมุติจำนวนน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์เพิ่มหรือลด โดยเฉพาะเรียกว่า integral calculus ส่วนการคำนวณซึ่งตรงกันข้ามกับข้างบน เรียกว่า differential calculus ทั่งสองอย่างเรียกว่า infinitesimal calculus

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน