Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


calcify (แคล-ซิไฟ) vt. vi.
1. ทำให้กลายเป็นหินปูน, กลายเป็นปูน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน