Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cab (แค็บ) n.
1. รถรับจ้าง, ท้ายรถจักรส่วนที่มีประทุน, หัวรถกุดังตอนที่มีหลังคา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน