Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ca'cany (คาแคน-นิ)
1. การนัดกันขี้เกียจงาน, ความไม่เอาใจใส่, ความเฉยเมย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน