Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


by-line
1. ถนนหรือทางรถไฟสายย่อย, กิจการที่เป็นปลีกย่อย, การหาเศษหาเลย
2. บรรทัดที่บอกชื่อผู้แต่งในหนังสือพิมพ์, ชื่อผู้เขียน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน