Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


buyer's option
1. สิทธิที่ผู้ซื้ออาจจะเรียกร้องให้ผู้ขายของส่งของส่งของได้ก่อนกำหนดเวลา ตามที่มีแจ้งไว้ในสัญญา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน