Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


button-hole
1. รังดุม, รังดุมอันบนสำหรับเสียบดอกไม้, ดอกไม้เสียบอยู่ที่รังดุมเสื้อ
2. จับตัวไว้, ชวนคุย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน