Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


butt (บัท) n. vt. vi.
1. ขวิด, ปลายไม้หรือเหล็กทางที่โต, สิ่งสำหรับคนทั้งหลายล้อเลียน, มูนดินหลังเป้า, เป้า, ถังใส่เหล้าองุ่น, เช่น, ชน
2. สอด, ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้อง
3. ค้ำ, ยัน
4. ที่ที่โลหะสองชิ้นมาชนกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน