Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


butcher (บูช-เออะ) n. vt.
1. คนฆ่าสัตว์ขาย
2. คนที่มีนิสัยโหดร้าย, เชือดเนื้อ, ฆ่าตายอย่างทารุณ, ทำลาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน