Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


butcher meat
1. เนื้อสดที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อหมู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน