Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


burnt pt. pp.
1. เผา, สุก, จุด, ไหม้, เอาไฟจี้, ทำไหม้, แผลพอง, ดู burn เผา, ทำไฟลวก, ลวก, แผลไฟลวก, ทำพอง
2. (ฝาประกับเพลา) ละลาย
3. ทำให้แสบ, (กรด) กัด
4. (หู) ร้อน, (หน้า) แดง, (จิตใจ) เร่าร้อน, (ปัญหา) เร่งร้อน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน