Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


burgher (เบอ-เกอะ) n.
1. ชาวเมือง, ชาวตำบล, ผู้แทนจังหวัด, กรมการอำเภอ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน