Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


bulwark (บูล-เวิค) n.
1. กำแพงสำหรับต้านทานข้าศึก, เครื่องป้องกัน, เครื่องต่อต้านภยันตราย, รั้ว, หลักมั่น
2. ข้างเรือที่ต่อขี้นไปพ้นดาดฟ้าสำหรับกันคลื่น, กราบเรือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน